Old Cape Cod


If you're fond of sand dunes and salty air
Quaint little villages here and there
(You're sure)You're sure to fall in love with old Cape Cod
(Cape Cod, that old Cape Cod)

If you like the taste of a lobster stew
Served by a window with an ocean view
(You're sure)You're sure to fall in love with old Cape Cod

Winding roads that seem to beckon you
Miles of green beneath a sky of blue
Church bells chimin' on a Sunday morn
Remind you of the town where you were born

If you spend an evening you'll want to stay
Watching the moonlight on Cape Cod Bay
You're sure to fall in love with old Cape Cod

(aah, aah)

If you spend an evening you'll want to stay (on Cape Cod Bay)
Watching the moonlight on Cape Cod Bay
You're sure to fall in love with old Cape Cod
You're sure to fall in love
You're sure to fall in love with old Cape CodCaptcha
Liedje Patti Page Old Cape Cod is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Old Cape Codmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page Old Cape Cod downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Old Cape Cod in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.