Blue Memories


When I close my eyes
I almost see
The way you look
When you were standing next to me
And I still feel you holdin' me tight
Oh I can hear the laughter
And all the words you whispered in the night

Picture this and paint it blue
A photograph of me and you
Smile has faded with the years
Washed away by all the tears
And when I look
All I see are blue memories

Oh how I remember the time
There was love in your heart
And that love was mine
If I could turn it all 'round again
We'd be lying side by side
And things would be the way
They were back then

Picture this and paint it blue
A photograph of me and you
Smile has faded with the years
Washed away by all the tears
And when I look
All I see are blue memories

Picture this and paint it blue
A photograph of me and you
Smile has faded with the years
Washed away by all the tears
And when I look
All I see are blue memories
Blue memories
Blue memoriesCaptcha
Liedje Patty Loveless Blue Memories is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blue Memoriesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patty Loveless Blue Memories downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blue Memories in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.