Songtekst van Patty Loveless: I Miss Who I Was (with You)

I Miss Who I Was (with You)


They say I seem diffrent now
Hope I'm wiser anyhow
I've had some time to learn a thing or two
I know the change has done me good
But I don't feel liek I wish I would
Sometimes I miss Who I was With you
Everytime your name comes up
I just smile don't sat too much
A button's pushed my heart gets stuck again
I pray it's juat a passing thought
'Cause we both know we're better off
But sometimes I miss who i was with you
Stormy days and sleepless nights
Sometimes we even got it right
Can't believe what we put each other through
In spite of all our chemistry
Something things just aren't meant to be
Sometimes I miss Who I was with you
Everytime your name comes up
I just smile don't sat too much
A button's pushed my heart gets stuck again
I pray it's juat a passing thought
'Cause we both know we're better off
But sometimes I miss who i was with you
But sometimes I miss who i was with youCaptcha
Liedje Patty Loveless I Miss Who I Was (with You) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Miss Who I Was (with You)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patty Loveless I Miss Who I Was (with You) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Miss Who I Was (with You) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.