De troubadour


Hij zat zo bordevol muziek
Hij zong voor groot en klein publiek
Hij maakte blij melancholiek
De troubadour
Voor riches in de hoge zaal
Zong hij een stoere, sterke taal
Een lang en bloederig verhaal
De troubadour
Maak ook het werkvolk uit de schuur
Hoorde zijn lied vol avontuur
Hoorde bij het nachtelijk vuur
De troubadour
De troubadour
En in de herberg van de stad
Zong hij een drinklied op het nat
Voor wie nog staan kon en wie zat
De troubadour
De troubadour

Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay
Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay

Hij zong in een klooster stil, zijn lied
Van een mirakel dat gescheidt
Ook als geen mens het wonder zit
De troubadour
Van vrouwen in fluweel of grijs
Zong hij de harten van de wijs
Zijn liefdeslies ging mee op reis
De troubadour
Hij zong voor boeren op het land
Een kerelslied van eigen hand
Hij was van elke rang en stand
De troubadour
De troubadour
Zo zong hij heel zijn leven lang
Zijn eigen lied, zijn eigen zang
Toch gaat de dood gewoon zijn gang
De troubadour de troubadour

Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay
Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay

Toen werd het stil, het lied was uit
Enkel wat modder tot besluit
Maar wie getroost werd door zijn lied
Vergeet hem niet
Want hij zat zo boordevol muziek
Hij zong voor groot en klein publiek
Hij maakte blij, melancholied
De troubadour

Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay
Laylalalaylalalaylalalaylala
Laylalalalalalalay
Laylalalaylalalaylalalaylala
LaylalalalalalalayCaptcha
Liedje Paul De Leeuw De troubadour is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied De troubadourmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul De Leeuw De troubadour downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje De troubadour in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.