Before Too Long


Before too long
The one that you're loving
Will wish that he'd never met you
Before too long
He who is nothing
Will suddenly come into view

So let the time keep rolling on
It's on my side
Lonely nights will soon be gone
High is the tide

Before too long
We'll be together
And no-one will tear us apart
Before too long
The words will be spoken
I know all the action by heart

As the night time follows day
I'm closing in
Every dog will have his day
Any dog can win
Shut the shade do no fear anymore
Here I come creeping round your back door

Before too long
I'll be repeating
What's happened before in my mind
Before too long
Over and over
Just like a hammer inside

As the nighttime follows day
I'm closing in
Every dog will have his day
Any dog can win
Before too long
Before too longCaptcha
Liedje Paul Kelly Before Too Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Before Too Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Before Too Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Before Too Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.