Dumb Things


Welcome, strangers, to the show
I'm the one who should be lying low
Saw the knives out, turned my back
Heard the train coming, stayed out on the track
In the middle, in the middle, in the middle of a dream
I lost my shirt, I pawned my rings
I've done all the dumb things

Caught the fever, heard the tune
Thought I loved her, hung my heart on the moon
Started howling, made no sense
Thought my friends would rush to my defence
In the middle, in the middle, in the middle of a dream
I lost my shirt, I pawned my rings
I've done all the dumb things

And I get all your good advice
It doesn't stop me from going through these things twice
I see the knives out, I turn my back
I hear the train coming, I stay right on that track
In the middle, in the middle, in the middle of a dream
I lost my shirt, I pawned my rings
I've done all the dumb things
I melted wax to fix my wings
I've done all the dumb things
I threw my hat into the ring
I've done all the dumb things
I thought that I just had to sing
I've done all the dumb thingsCaptcha
Liedje Paul Kelly Dumb Things is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dumb Thingsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Dumb Things downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dumb Things in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.