Love Is The Law


Though I speak in tongues of angels
And in many tongues of men
Though prophecy may sing through me
Without love I'm nothing

Though I understand all mysteries
And can see the story's end
Though my faith can move mountains
Without love I'm nothing

Love is the law, the law is love
Love is the law, the law is love

You may give away your riches
Do good deeds in the sight of men
You may be strong against temptation
But without love you're nothing

Without love you're jus useless
Without love you're living in hell
Without love you're so hollow
An empty horn, a clanging bell

Love is the law, the law is love
Love is the law, the law is love

Love can suffer hardship
Love is touch and kind
Love is never envious
Or puffed up with pride

Love is always truthful
Love is never stale
Love is always hopeful
And never dreams that it can fail

Love is the law, the law is love
Love is the law, the law is loveCaptcha
Liedje Paul Kelly Love Is The Law is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is The Lawmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Love Is The Law downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is The Law in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.