Sweetest Thing


When you came into the room
You didn't walk in through the door
You didn't steal through the window
And neither did you rise up through the floor

You're the sweetest thing that ever happened to me
Baby, you're the sweetest
You're the sweetest thing that ever happened to me

Oh, your daddy ain't so rich
But your mama sure is fine
Don't you know he's got a song for you
The words keep changing all the time

You're the sweetest thing that ever happened to me
Honey, you're the sweetest
You're the sweetest thing that ever happened to me
Yeah, yeah, yeah, yeah

Oh, I'm a living in a strange new world
Ooh, things will never be the same
I'm a slave to a selfish girl
She don't even know my name

She's the sweetest thing that ever happened to me
Sure is the sweetest
The sweetest, sweetest thing that ever happened to me

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeahCaptcha
Liedje Paul Kelly Sweetest Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweetest Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Sweetest Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweetest Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.