La Prima Volta


La volta che ho visto il viso tuo
É nato il sole negli occhi miei
Di luna e di stelle questo buio in me
Si ferí e morí d'amor d'amor

La volta che la bocca tua baciai
Tremó la terra intorno a noi
Fintanto confusa la mia anima
Diventó prigionera tua d'amor

La volta che sei diventata mia
Sento il mio cuore dentro di te

Dove non so, so solo che ti amai
Amai
Amai
Ti amaiCaptcha
Liedje Paul Potts La Prima Volta is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Prima Voltamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Potts La Prima Volta downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Prima Volta in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.