Nessun Dorma


Nessun dorma! Nessun dorma!
Tu pure, o Principessa,
nella tua fredda stanza
guardi le stelle che tremano
d'amore e di speranza!

Ma il mio mistero ? chiuso in me,
il nome mio nessun sapr?
No, no, sulla tua bocca lo dir?,
quando la luce splender?!
Ed il mio bacio scioglier?
il silenzio che ti fa mia!

Il nome suo nessun sapr?
E noi dovrem, ahim?, morir, morir

Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!
Tramontate, stelle! All'alba vincer?!
Vincer?! Vincer?!Captcha
Liedje Paul Potts Nessun Dorma is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nessun Dormamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Potts Nessun Dorma downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nessun Dorma in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.