Songtekst van Paul Weller: I Didnt Mean To Hurt You

I Didnt Mean To Hurt You


I DIDN'T MEAN TO HURT YOU

I've heard them all talking
I guess you have too
Adding flickers to the flame
How I've treated you
I take the blame
But let me say - that they don't know
They really don't know - the fools don't know
That I really didn't mean to hurt you

Oh darling, I didn't mean to hurt you
Please believe me when I say
That I didn't mean to hurt you girl

Whatever they tell you
There's more I could say
Lending motion to the wheel
How you built me up
When I was falling down
But who knows - you just might find
Just might find - that I'm just your kind
And I really didn't mean to hurt you

And tho' I was looking there for something
Some things have no meaning
While I was looking there for something
Everything had gone

And soon as I looked; I lived
And soon as I lived; I wonderedCaptcha
Liedje Paul Weller I Didnt Mean To Hurt You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Didnt Mean To Hurt Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Weller I Didnt Mean To Hurt You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Didnt Mean To Hurt You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.