California Dreaming


(by The Mamas And The Papas)

All the leaves are brown
And the sky is grey
I've been for a walk
On a winter's day
I'd be safe and warm
If I was in LA
California dreaming
On such a winter's day
Stopped into a church
I passed along the way
Well I got down on my knees
And I pretend to pray
I pretend to pray
You know the preacher likes the cold
He knows I'm gonna stay
California dreaming
On such a winter's day
All the leaves are brown
And the sky is grey
I've been for a walk
On a winter's day
If I didn't tell her
I could leave today
California dreaming
On such a winter's day
California dreaming
On such a winter's day
On such a winter's dayCaptcha
Liedje Pennywise California Dreaming is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied California Dreamingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pennywise California Dreaming downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje California Dreaming in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.