Songtekst van Pet Shop Boys: The Man Who Has Everything

The Man Who Has Everything


(Come on, come on, come on, come on)
(How long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(You got to You got to - Love Love)
(Come on, how long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(LoLoLoLoLove)
(Aah) What do you want? (Aah)
(Aah) What do you want? (Aah)
(Come on, come on, come on, come on)
(How long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(You got to You got to - Love Love)
(How long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(LoLoLoLoLove)
(Oh) What do you want?
(Oh) What do you want?
(Come on, come on, come on, come on)
(How long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(You got to You got to - Love Love)
(How long will you do some more?)
(How long will you do some more?)
(LoLoLoLoLove)
What do you give
When the man who has everything needs such a lot?
Look how he lives
How there's only one thing he hasn't got:
LoveCaptcha
Liedje Pet Shop Boys The Man Who Has Everything is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Man Who Has Everythingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pet Shop Boys The Man Who Has Everything downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Man Who Has Everything in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.