Security


I don't know
That the plans that I have to save
My security
Has never been enough for me
You must have been heaven sent
You showed me there's more than paying the rent

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities

And I don't know
What is right or wrong
Sometimes I feel
I'd be better off without this home
And it's a hell of a waste when you're gone
Hording all your things for so long

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities
Yeah

Sometimes I know
That I have been told
That I need a second jo
So I can grow old
But I haven't lived my life yet
And I've never been out of this set

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities

I've been passing hours of my days
Selling books and things
I've missed many years of my life
Having securities
YeahCaptcha
Liedje Pete Murray Security is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Securitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Security downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Security in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.