Smile


Please come walk with me
And we will walk forever
Come and touch my skin
You control my shiver

Feel Sunny Day
Believe your time has come today
Throw in your prime
And know it's here
To Stay

I have seen days
When your smile goes on forever
You light up the room
In the deepest darkest weather

Feel Sunny Day
Believe your time has come today
Throw in your prime
And know it's here
To Stay

Be free to see
Your smile soft sway
Im sure you want this day

Believe your time has come today
Throw in your prime
And know it's here
To Stay

Be free to see
Your smile soft sway
Im sure you want this day

Ba ba da da da da
Ba ba da da da da
Ba ba da da da da
Ba ba da da da ba da da ba da da

Ba ba da da da da
Ba ba da da da da
Ba ba da da da da
Ba ba da da da







Captcha
Liedje Pete Murray Smile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Smilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pete Murray Smile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Smile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.