Dilema Besar


Mulai terasa lelah aku bertahan
Terlalu lama kau terdiam
Terlalu lama kau meredam cinta

Berapa besar yang ku dapatkan
Tak selamanya kumengalah
Tak selamanya ku diam

[Korus]

Bawa ku pergi dari ini
Di tempat kau berpaling
Dan bila ku pergi dari ini
Akankah kau kembali

Harus berapa lama terus berjalan
Dalam hati tak teryakinkan
Segalanya kan berubah

[Korus]

Ku dapat menerima
Tapi tak mengerti

Di tempat kau berpaling
Akankah kau kembaliCaptcha
Liedje Peter Pan Dilema Besar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dilema Besarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Peter Pan Dilema Besar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dilema Besar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.