La Haine


( Pich)
La haine la haine la haine
La haine m'ennuie
La haine la haine la haine m'puise
Elle m'amenuise
La haine la haine la haine
Et je m'enfuis
J'veux pas d'histoire
J'pas un soldat
J'aime pas l'combat
La haine la haine la haine
C'est pas pour moi
Surtout la nuit
Quand il fait noir
Et dsespoir
Et dmolis
J'aime pas la vie
J'aime pas la vie
Si c'est comme a
Ni le velours ni les villas
Quand les vautours
Sont matres et rois
Je n'en veux plus
Je supporte mal
Les calembours
Les contes de fes
Et les printemps ensoleills
Ni temps perdu ni perte de temps
Ni dvolus ni dvorants
D'une guerre d'entrailles
Victoire kaki
Grisaille et ruines et dmuni
Si c'est la vie je n'en veux pas
Ni mme de l'amour si c'est comme a
La haine la haine la haine
La haine m'ennuie
La haine la haine la haine
M'puise
Elle m'amenuise la haine
La haine la haine la haine
Elle me brise
Et je m'enfuisCaptcha
Liedje Pich Paul La Haine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Hainemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pich Paul La Haine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Haine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.