Dear Diary


Dear, dear diary, I want to tell my secrets
Cuz you're the only one that I know who'll keep
them
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
I know you'll keep them, and this is what I've
done

I've been a bad, bad girl for so long
I don't know how to change what went wrong
Daddy's little girl when he went away
What did it teach me? That love leaves

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
Cuz you're the only one that I know who'll keep
them
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
I know you'll keep them, and this is what I've
done

I've been down every road you could go
I made some bad choices as you know
Seems I have the whole world cradled in my hands
But its just like me not to understand

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
Cuz you're the only one that I know who'll keep
them
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
I've been a bad, bad girl

I learned my lessons
I turned myself around
I've got a guardian angel tattooed on my shoulder

She's been watching over me

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
Cuz you're the only one that I know who'll keep
them
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
I've been a bad, bad girl

Dear, dear diary, I want to tell my secrets
Cuz you're the only one that I know who'll keep
them
Dear, dear diary, I want to tell my secrets
I've been a bad, bad girl

I've been a bad, bad girlCaptcha
Liedje Pink Dear Diary is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear Diarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pink Dear Diary downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear Diary in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.