Mareluna


Stanotte questa luna,
c'illumina la mia vita e la tua
La casa sulla duna, lontana ? la citt?
Il mare ci porter? via, via
Mareluna questa notte
sarai mia ancora
Fino a che la luce arriva ed allora
La luna se ne andr?
Mareluna questo amore ci
sconvolge ancora
Fino a che arriver? l'aurora
Ma il mare rester?
MarelunaCaptcha
Liedje Pino Daniele Mareluna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Marelunamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pino Daniele Mareluna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mareluna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.