Ay Chico


*chorus*
Bend over girl show me what your working with
Bend over girl show me what your working with
Bend over girl show me what your working with
Bend over girl show me what your working with
Todo el mundo con la lengua afuera
Todo el mundo con la lengua afuera(no tengas pena)
Todo el mundo con la lengua afuera
Todo el mundo con la lengua afuera(dice)
Dale que tu puede(dale que tu puede)
Dale que tu puede(dale que tu puede)
I'm feeling so (hot, hot, hot)
Mami looking so (hot, hot, hot)
I wanna tickle her (spot, spot, spot)
Until she says don't (stop, stop, stop)
It will be my pleasure to please you
(lick, click, bite, bite, nibble, nibble, tease ya)
Dime mami
Ay que rico (ay, ay, ay) chico
I wanna see CLIMAX (climax yes)
I get of watching you get of
Come on baby show me what your working with
Now set it off
*chorus*
Go ahead, jiggle it jiggle it baby
Let me see you just, jiggle it jiggle it baby
Let me jump behind you while you jiggle it, jiggle it,
Get you lil nipple end up dribbling (ummm)
Now that's why don't even bother
Licky, licky, ticky, ticky, then I'm working them out (heyyyy)
Let me ride in your face
Call work let them know your gonna be late
Ying Yang their ma dogs but I don't wait
Two friends I'll fuck but I don't date
Got a girl it's cool baby I don't hate
Wont pow let me show you how to dictate
*chorus*
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
Yo no quiero agua, yo quiero bevida
Mami tu eres loca no te hagas la fina
Yo no quiero agua, yo quiero bevida
Mami tu eres loca no te hagas la fina
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
(ay, ay, ay) chico
*chorus*
(ja, ja, ja)
Dale loquita
Haci me gusta (haci me gusta)
Agachate (ja, ja, ja)
DALE!!!Captcha
Liedje Pitbull Ay Chico is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ay Chicomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pitbull Ay Chico downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ay Chico in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.