Three-Fold Chord


Don't think you'll get away
No one ever has
Don't think He'll turn His back
It doesn't work like that
You're caught just like me but it's not really all that bad
I think someday you'll understand, let's just hope that day comes fast
I bet that you don't know just what it is you're running from
Your eyes are so blank
These kinds of things are never good
You're caught just like me but it's not really all that bad
Someday, I think you'll understand, let's just hope that day comes fast
You're running faster than I ever could
I guess you're right, I guess I can't understand
But what I know is you can as fast and far as you want
But it won't make any difference in the endCaptcha
Liedje Plankeye Three-Fold Chord is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three-Fold Chordmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Plankeye Three-Fold Chord downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three-Fold Chord in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.