Quest Of Many Trails


If your tears want out then let them fall
They'll hit your cheek and then dissolve
You see nothing heals quite like time
It fills the gap between dreams and real life
So you give your pain a chance to run itself dry
Ahhhh
Remeber the story without all the hurt
Hold on to the fruit and wash off the dirt
You see life is bitter sweet
And sweets the best part
You never rate your happy
Without sad on the chart

[Chorus]

Stars colliding against the dark
Of the night
You'll climb over the moon tonight
On your quest of many trails

Remember, will you remember
Who brought you here
Remember, will you remember your home
Remember, will you remember

[Chorus]

Stars colliding against the dark
Of the night
You'll climb over the moon tonight
On your quest of many trailsCaptcha
Liedje Plus One Quest Of Many Trails is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quest Of Many Trailsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Plus One Quest Of Many Trails downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quest Of Many Trails in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.