Quest Of Many Trials


If your tears went out then let them fall
They'll hit your cheeks and then dissolve
You see nothing heals quite like time
It fills the gap between dreams and real life
So give your pain a chance to run itself dry
Ahhhh
Remember the story without all the hurt
Hold on to the fruit and wash off all the dirt
You see life is bittersweet and sweet's the best part
You'd never rate your happy without sad on the chart

Stars colliding against the dark
Of the night
You'll climb over the moon tonight
On your quest of many trials

Remember, will you remember who brought you here
Remember, will you remember your home
Remember, will you remember

Stars colliding against the dark
Of the night
You'll climb over the moon tonight
On your quest of many trialsCaptcha
Liedje Plus One Quest Of Many Trials is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Quest Of Many Trialsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Plus One Quest Of Many Trials downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Quest Of Many Trials in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.