She's My Cherry Pie


She's my cherry pie,
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry,
Sweet cherry pie
Swingin' on the front porch,
Swingin' on the lawn
Swingin' where we want,
Cause there ain't nobody home
Swingin' to the left,
And swingin' to the right
If I think about baseball,
I'll swing all night, yeah
Swingin' in the living room,
Swingin' in the kitchen
Most folks don't cause,
They're too busy bitchin'
Swingin' in there cause,
She wanted me to feed her
So I mixed up the batter,
And she licked the beater
I scream, you scream,
We all scream for her
Don't even try cause,
You can't ignore her
She's my cherry pie,
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry,
Sweet cherry pie, oh yeah
She's my cherry pie,
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye,
Sweet cherry pie
Swingin' to the drums,
Swingin' to guitar
Swingin' to the bass,
In the back of my car
Ain't got money,
Ain't got no gas
But we'll get where we're goin' if we,
Swing real fast
I scream, you scream,
We all scream for her
Don't even try cause,
You can't ignore her
She's my cherry pie,
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry,
Sweet cherry pie, oh yeah
She's my cherry pie,
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye,
Sweet cherry pie
Swing it! All night long…
Swing it!
Swingin' in the bathroom,
Swingin' on the floor
Swingin' so hard,
We forgot to lock the door
In walks her daddy,
Standin' six foot four
He said, You ain't gonna swing with my daughter no more”
She's my cherry pie,
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry,
Sweet cherry pie, oh yeah
She's my cherry pie,
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye,
Sweet cherry pie
Sweet cherry pie…
Swing it!Captcha
Liedje Poison She's My Cherry Pie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's My Cherry Piemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Poison She's My Cherry Pie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's My Cherry Pie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.