Sweet Cherry Pie


She's my cherry pie
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry
Sweet cherry pie

Swingin' on the front porch
Swingin' on the lawn
Swingin' where we want
'Cause there ain't nobody home

Swingin' to the left
And swingin' to the right
If I think about baseball
I'll swing all night, yeah

Swingin' in the living room
Swingin' in the kitchen
Most folks don't cause
They're too busy bitchin'

Swingin' in there cause
She wanted me to feed her
So I mixed up the batter
And she licked the beater

I scream, you scream
We all scream for her
Don't even try cause
You can't ignore her

She's my cherry pie
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry
Sweet cherry pie, oh yeah

She's my cherry pie
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye
Sweet cherry pie

Swingin' to the drums
Swingin' to guitar
Swingin' to the bass
In the back of my car

Ain't got money
Ain't got no gas
But we'll get where we're goin' if we
Swing real fast

I scream, you scream
We all scream for her
Don't even try cause
You can't ignore her

She's my cherry pie
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry
Sweet cherry pie, oh yeah

She's my cherry pie
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye
Sweet cherry pie

Swing it! All night long
Swing it!
Swingin' in the bathroom
Swingin' on the floor, swingin' so hard

We forgot to lock the door
In walks her daddy
Standin' six foot four
He said, You ain't gonna swing with my daughter no more”

She's my cherry pie
Cool drink of water, such a sweet surprise
Tastes so good, make a grown man cry
Sweet cherry pie, oh yeah

She's my cherry pie
Put a smile on your face ten miles wide
Looks so good, bring a tear to your eye
Sweet cherry pie, sweet cherry pie
Swing it!Captcha
Liedje Poison Sweet Cherry Pie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sweet Cherry Piemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Poison Sweet Cherry Pie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sweet Cherry Pie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.