1999


I was dreamin' when I wrote this
Forgive me if it goes astray

But when I woke up this mornin'
Coulda sworn it was judgment day

The sky was all purple
There were people runnin' everywhere

Tryin' 2 run from the destruction
U know I didn't even care

'Cuz they say two thousand zero zero party over
Oops out of time
So tonight I'm gonna party like it's 1999

I was dreamin' when I wrote this
So sue me if I go 2 fast

But life is just a party
And parties weren't meant 2 last

War is all around us
My mind says prepare 2 fight

So if I gotta die
I'm gonna listen 2 my body tonight

Yeah, they say two thousand zero zero party over
Oops out of time
So tonight I'm gonna party like it's 1999
Yeah

Lemme tell ya somethin'
If U didn't come 2 party
Don't bother knockin' on my door
I got a lion in my pocket
And baby he's ready 2 roar

Yeah, everybody's got a bom
We could all die any day
But before I'll let that happen
I'll dance my life away

They say two thousand zero zero party over
Oops out of time
We're runnin' outta time
So tonight we gonna, we gonna (Tonight I'm gonna party like it's 1999)

Say it 1 more time
Two thousand zero zero party over
Oops out of time
No, no
So tonight we gonna, we gonna (Tonight I'm gonna party like it's 1999)

Alright, it's 1999
You say it, 1999
1999
1999 don't stop, don't stop, say it 1 more time

Two thousand zero zero party over
Oops out of time
Yeah, Yeah
So tonight we gonna, we gonna (Tonight I'm gonna party like it's 1999)

Yeah, 1999 (1999)
Don'tcha wanna go (1999)
Don'tcha wanna go (1999)
We could all die any day (1999)
I don't wanna die
I'd rather danceCaptcha
Liedje Prince 1999 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 1999mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Prince 1999 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 1999 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.