A Fruitless End Ever


"You cannot hide now
I'll find you somehow
Together we can find new ways to drown"

"All I really want is
A moment of your time
To grant
To give
To make you one with mine
You'll fill this empty space and
I will
Be your outlet
We'll plant
We'll reap
And meet in cruel descent"

"Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time"

"All I really want is
Someone to share with me
This treasure
This gift
This unceasing agony
How could you ever turn back now when
Our failure's so complete
So cold
So far
So dark in here with me"

"Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time
You know
You're mine
This madness suits me fine
Your sadness is my reason to forget what lies inside"

There must be something, something else
Yeah, something, something else
Yeah, something, something else
There must be something else than you

"You cannot hide now
I'll find you somehow
Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time" [2x]

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your sadness is my reason to forget what lies inside"Captcha
Liedje Project 86 A Fruitless End Ever is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Fruitless End Evermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 A Fruitless End Ever downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Fruitless End Ever in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.