Songtekst van Project 86: A Text Message To The So-Called Emporer

A Text Message To The So-Called Emporer


For too long cast aside, stripped of dignity, opportunity
Countless sleepless days in underestimation
But under these anxious, darkening leaves
No word goes unheard
And no deed is without compensation
When the workers come to collect their wages
Now the straw men are swaying in the distance
The have-nots calling in the listless wind
Whispering for retribution
Waiting for some voice to call them
From the bottom where you left them
So onward friends from our battered homes
Forward to the onrush of cast stones, crushed bones
And the gallowsCaptcha
Liedje Project 86 A Text Message To The So-Called Emporer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Text Message To The So-Called Emporermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 A Text Message To The So-Called Emporer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Text Message To The So-Called Emporer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.