Caught In The Middle


One side of me you love
One side of me

You love you love one side of me
You love you love one side of me
You love you love one side of me
This one side of me you love

In the middle my head is spinning
Now I don?t want to loose my mind

Caught in the middle is my mind

One side of me you love to hate
One side of me

You love to hate this side of me
You love to hate this side of me
You love to hate this side of me
This one side of me you hate

In the middle my head is spinning
Now I don?t want to loose my mind

Caught in the middle is my mind
You love to hate you
You love you love to hate

One side of me you love
One side of me is one you love
One side of me you hate
Caught in the middle is my in the middle is my mind
One side of meCaptcha
Liedje Project 86 Caught In The Middle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Caught In The Middlemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Caught In The Middle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Caught In The Middle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.