Illuminate


Night falls
Like a vulture
On it's prey
Wicked culture
Black Pitch
And getting darker
It's time to spark ourselves in this hour

When they hide
In the shadows of night
Light em up
Light em up
In the dark
Let's ignite
We're the ones

You're laid bare
Foolish mortal
Dark deeds
Mass inferno
Covert crimes
Closet Portal
Your skeletons are burning eternalCaptcha
Liedje Project 86 Illuminate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Illuminatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Illuminate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Illuminate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.