Lucretia My Reflection


I hear the roar of a big machine
Two worlds and in between
Hot metal and methedrine
I hear empire down
Empire down

I hear the sons of the city and the dispossessed
Get down, get undressed
Get pretty but you and me,
We got the kingdom, we got the key
We got the empire, now as then
We don't doubt, we don't take direction
Lucretia, my reflection, dance the ghost with me

I hear the roar of a big machine
Two worlds and in between
Love lost, fire at will
Dum-dum bullets and shoot to kill, I hear
Dive, bombers, and
Empire down
I hear empire down

I hear the sons of the city and the dispossessed
Get down, get undressed
Get pretty but you and me,
We got the kingdom, we got the key
We got the empire, now as then
We don't doubt, we don't take direction
Lucretia, my reflection, dance the ghost with me

We look hard
We look through
We look hard to see for real
Such things I hear, they don't make sense
I don't see much evidence
I don't feel
I don't feel
I don't feel
I don't feel
I don't feelCaptcha
Liedje Project 86 Lucretia My Reflection is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lucretia My Reflectionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Lucretia My Reflection downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lucretia My Reflection in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.