Molotov


They dance all night
And sleep all day
They live for nothing
But this escape

Too bad they can't say at the break of the dawn that the night was a dream
Yet nobody can say at the rise of the sun that it was what it seemed

I know I've swallowed it all
But I could never be full
And now they call me a fool for leaving

Home with you
Alone with you

They drink all night
And ache all day

Too bad they can't say at the break of the dawn that the night was a dream
Yet nobody can say at the rise of the sun that it was what it seemed

I know they've swallowed it all and they could never be full
And now they call me a fool for leaving?

And I could never be sure

Now I'm leaving
Now I'm leaving

So when all those who are convinced there's nothing but this
Come to us and condescend we know we won't miss emptinessCaptcha
Liedje Project 86 Molotov is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Molotovmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Molotov downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Molotov in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.