My Will Be A Dead Man


High noon cometh, not a moment too soon
There's gonna be a firefight tonight
A reckoning to confront the residents of this tom
A gunpowder partyand it feels just right
There comes a time
There comes a day
There comes an hour when

In every man's life
In every man's life
When he must
Brandish his steel
Mount up his steed

In every man's life
In every man's life
My will be a dead man

Hushed

All is quiet in the dusty alleyways
Few men dare to penetrate this land
And live to tell this terrible tale
My trusty six shot, my own right hand
There comes a day
There comes a time
There comes an hour when

I'm not talking 'bout killing a man
I'm not referring to dirt, this land
There's no showdown here besides the one
That's erupting inside my head

My will be a dead manCaptcha
Liedje Project 86 My Will Be A Dead Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Will Be A Dead Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 My Will Be A Dead Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Will Be A Dead Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.