Sanctus


Quam felices fuerint qui cum Christo
regnabunt, facie ad faciem
sic eum spectabunt,
sanctus, sanctus dominus
Sabaoth conclamabunt
sanctus, sanctus dominus
Sabaoth conclamabunt

Ad mortem festinamus,
peccare desistamus,
peccare desistamusCaptcha
Liedje Qntal Sanctus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sanctusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Qntal Sanctus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sanctus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.