5:15


Why should I care?
Girls of fifteen
Sexually knowing
The ushers are sniffing
Eu-de-cologning
The seats are seductive
Celibate sitting
Pretty girls digging
Prettier women

Magically bored
On a quiet street corner
Free frustration
In our minds and our toes
Quiet stormwater
My generation

Uppers and downers
Either way blood flows

Inside outside Leave me alone
Inside outside Nowhere is home
Inside outside, Where have I been?
Out of my brain on the five fifteen

On a raft in the quarry
Slowly sinking
On the back of a lorry
Holy hitching
Dreadfully sorry
Apple scrumping
Born in the war
Birthday punching

He man drag
In the glittering ballroom
Greyly outrageous
In my high heel shoes
Tightly undone
They know what they're showing
Sadly ecstatic
That their heros are news

Why should I care?Captcha
Liedje Quadrophenia 5:15 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 5:15mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Quadrophenia 5:15 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 5:15 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.