Songtekst van Queen Latifah: I Put A Spell On You

I Put A Spell On You


I put a spell on you, yeah
because you're mine
oh baby, baby, baby, baby, baby

You better stop the things you do, hey
I ain't lying no I ain't lying
You know I can't stand it
You running around, you know better baby
I can't stand 'cause you put me down

I put a spell on you
'cause you're mine

Spoken
Come on now Herbie Come on dig in baby

Come on now dig in, dig in babe

You can't leave me baby for I love you, I love you, I love you
Oh I love you anyhow
And I don't care if you don't want me
I'm your's right now hear me

I put a spell on you ay ye hey
I put a spell on you
Oh do you hear me now I put a spell on you hey
Because you're you're mine yeah
Mine

Spoken
You're mine baby

Because you're mineCaptcha
Liedje Queen Latifah I Put A Spell On You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Put A Spell On Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Latifah I Put A Spell On You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Put A Spell On You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.