The Wedding March


One dance whose steps I never could learn
It's called the wedding march
The grace that it takes, the grace you deserve,
Require a lighter touch
I know you love dancing
Oh, I know that you love dancing so much
I know you love dancing
Music's a wild thing with mischief to prove
I can't adjust to the way that you move
Music's a wild thing whatever the groove
Some music isn't for dancing
One dance whose steps I never could learn
It's called the wedding march
The grace that it takes, the balance and poise,
I still find a mystery
I know you love dancing
So, I know that you'd hate dancing with me
I know you love dancing
So, I know that you'd hate dancing with meCaptcha
Liedje Queen The Wedding March is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Wedding Marchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen The Wedding March downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Wedding March in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.