Songtekst van Queens Of The Stone Age: Auto Pilot

Auto Pilot


Silent hell on the marble sla
The best trip that I've ever had
Higher than a jet plane, pass it around
My drinks on empty, need another round

[chorus:]

I wanna fly, wanna ride with you
Is this the best that you can do?
I wanna fly, wanna ride with you
Higher than a jet plane with you

Will we arrive in the middle of nowhere
Don't act like you know, I been here so many times
I never seen you before
But now that I have, I don't wanna see you no more

Higher than a jet plane with you
Higher than a jet plane with you

[repeat chorus]

Ah-ah, auto pilot no control
Ah-ah, ahh
Ah-ah, auto pilot no control
Ah-ah, ahh

Higher than a jet plane with you
Higher than a jet plane with you

[repeat chorus]Captcha
Liedje Queens Of The Stone Age Auto Pilot is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Auto Pilotmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Auto Pilot downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Auto Pilot in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.