Songtekst van Queens Of The Stone Age: Burn The Witch

Burn The Witch


Holding hands
Skipping like a stone
On our way
To see what we have done
The first to speak
Is the first to lie
The children cross
Their hearts & hope to die

Bite your tongue
Swear to keep your mouth shut

Ask yourself
Will i burn in Hell?
Then write it down
& cast it in the well
There they are
The mob it cries for blood
To twist the tale
Into fore wood
Fan the flames
With a little lie
Then turn your cheek
Until the fire dies
The skin it peels
Like the truth, away
What it was
I will never say

Bite your tongue, swear to keep
Keep your mouth shut
Make up something
Make up something good
Holding hands
Skipping like a stone
Burn the witch
Burn to ash & boneCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Burn The Witch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Burn The Witchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Burn The Witch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Burn The Witch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.