Infinity


Got a hole in my head
Everything falls right out
Through my ears, through my eyes
Makes no difference where you are
You wanna know how I do it?
I do it all right

chorus:
I got a hole and I'll never go home
There ain't nothing can fill it up
I got a hole and I'll never go home
There ain't no one thing

A new wrong
A new wrong
You never get right back
A new wrong
You wanna know how I do it?
I do it all right

chorus:
I gotta hole and I'll never go home
There ain't nothing that can fill it up
I gotta hole and I'll never go home
There ain't no one thing out there

Not me with a gun to my head
I can let it go
Not me with a gun to my head
I can let it go
So I singCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Infinity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Infinitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Infinity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Infinity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.