Songtekst van Queens Of The Stone Age: Little Sister

Little Sister


Hey sister why you all alone?
I'm standing out your window
Hey little sister, can I come inside, dear?

I wanna show you all my love
I wanna be the only one
I know you like nobody ever, baby

Little sister can't you find another way
No more livin life behind a shadow

You whisper secrets in my ear
Slowly dancing cheek to cheek
It's such a sweet thing when you open up, baby
They say I'll only do you wrong
We come together cause I understand
Just who you really are, babyCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Little Sister is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Little Sistermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Little Sister downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Little Sister in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.