Songtekst van Queens Of The Stone Age: Make It Wit Chu

Make It Wit Chu


You wanna know if I know why?
I can't say that I do,
I don't understand the evil eye,
Or how one becomes two
And I just can't recall what started it all,
Or how to begin in the end,
I ain't here to break it,
Just see how far it will bend,
Again and again,

I wanna make it,
I wanna make it wit chu,
Anytime, anywhere,
I wanna make it,
I wanna make it wit chu,

Sometimes the same is different,
but mostly it's the same
these mysteries of life, that just ain't my thing
if I told you that I knew about the sun and the moon,
I'd be untrue,
The only thing I know for sure
Is what I wanna do,
anytime, anywhere and I say

I wanna make it, (again and again)
I wanna make it wit chu,
Anytime, anywhere,
I wanna make it, (again and again)
I wanna make it wit chu,
I wanna make it, (anytime, anywhere)
I wanna make it wit chu,
I wanna make it,
I wanna make it wit chu

I wanna make it, (again and again)
I wanna make it wit chu,
I wanna make it, (anytime, anywhere)
I wanna make it wit chu,
I wanna make it, (again and again)
I wanna make it wit chu,
I wanna make it, (again and again and again and again and again)Captcha
Liedje Queens Of The Stone Age Make It Wit Chu is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Make It Wit Chumits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Make It Wit Chu downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Make It Wit Chu in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.