Songtekst van Queens Of The Stone Age: Medication

Medication


Medication for us all, it is a new way
& we're gonna take it cause wa love it
Don't you know?

is this the dose you've been dreamin' of?
A revelation from a gun
Doesn't matter
Overtaken, mine was yours, now overthrown

Just copulation in a song
i'mso contagious, can i cum?
in the new way
all of us cast asides became what has become

Medication for us all
You think you know me, well you're wrong
Doesn't matter
all of us cast asides became what has becomeCaptcha
Liedje Queens Of The Stone Age Medication is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Medicationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age Medication downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Medication in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.