Songtekst van Queens Of The Stone Age: The Lost Art Of Keeping A Secret

The Lost Art Of Keeping A Secret


I've got a secret, I cannot say
Blame all the movement to give it away
You've got somethin, I understand
Holding it tightly, caught on command
Leap of faith, do you doubt?
Cut you in, I just cut you out

[chorus:]

Whatever you do
Don't tell anyone
Whatever you do
Don't tell anyone

Look for reflections, in your face
Canine devotion, time can't erase
Out on the corner, locked in your room
I never believe them and I never assume
Still can't believe there is a lie
Promises promise, an eye for an eye
We've got something to reveal
No one can know how we feel

[repeat chorus 2x]

I think you already know
How far I'd go not to say
You know the art is gone
And I'm taking this all to the grave

[repeat chorus]Captcha
Liedje Queens Of The Stone Age The Lost Art Of Keeping A Secret is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Lost Art Of Keeping A Secretmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queens Of The Stone Age The Lost Art Of Keeping A Secret downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Lost Art Of Keeping A Secret in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.