Demolition Derby


We're gonna take you to a demolition derby (yeah)

It's on a Saturday night and the boys want to rock
Gotta get some action, not yourself
Meet you at the ally
Everybody get about at night

School's out and we can't keep still
Gotta hold myself back and wait until
Tonight's the night
All hell's gonna break loose

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now

The neighbors are screamin' "hey, stop that noise"
Give 'em a wink and shout "kill him, boys"
My daddy saw me now
He wouldn't let me out for a week

Trooby's got a sprain and Blondy's got his back
Noodle's with his action, better watch him for that
I've got my shoe shine in my pocket
Everybody's ready, let's go

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now right now

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now NOW!

No no nooooooooooo!!

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now

We're gonna take you to a demolition derby
We're gonna make you topsy-turvy
We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now

We're gonna take you
We're gonna make you

We're gonna take you to a demolition derby
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now now
Now now now now now now now nowCaptcha
Liedje Quiet Riot Demolition Derby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Demolition Derbymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Quiet Riot Demolition Derby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Demolition Derby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.