Eye For An Eye


You turned me over now I'll turn you around
Mistakes are made, foul play
You have givin' is what I found
You'll be my queen for a day
I'm no matinee idol
You put it in the wrong way
If I was Valentino
It'd been the same

It's like an eye for an eye
Give me some proof
Speak up now or it's a tooth for a tooth
An eye for an eye
Give me some proof
Time is runnin' out on you

Watcha gonna do?

No need to smile while I make my advance
But please don't turn away
Your reputation got me into your pants
But you weren't that great
Well now you turned the tables
It's the other way
I've got my revenge baby
And you want to stay

It's like an eye for an eye
Give me some proof
Speak up now or it's a tooth for a tooth
An eye for an eye
Give me some proof
Time is runnin' out on you

Watcha gonna do?

It's like an eye for an eye
Give me some proof
Speak up now or it's a tooth for a tooth
An eye for an eye
Give me some proof
Time is runnin' out on you

Watcha gonna do?
Watcha gonna do?
Watcha gonna do?
Watcha gonna do?
Watcha gonna do?
Watcha gonna do?
Watcha gonna do?Captcha
Liedje Quiet Riot Eye For An Eye is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Eye For An Eyemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Quiet Riot Eye For An Eye downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Eye For An Eye in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.