If You Believe


I close my eyes and even when I'm sleeping i'm all right
Cause you are in my life
Once upon a time
I only imagined this
And now you're mine
Wished for you so hard
Pray that you'd find me
Maybe you're here today
Here to remind me

If you believe that dreams come true
There's one that's waiting there for you
Cause I believe when i saw you that when you want something enough
Then it can't escape your love
There is nothing in the world that cannot be
If you believe

Everybody said that i was a fool to think that we connect
(Everybody said that) I couldn't get my heart out of my head
But they just didn't see
No they just couldn't know
The feeling you get
The places you go

If you believe that dreams come true
There's one that's waiting there for you
Cause I believe when i saw you that when you want something enough
Then it can't escape your love
There is nothing in the world that cannot be
If you believe

Never wished for material things
Never needed wind in my wings
I never wished for anything but you i can't explain it
Someone just told me
Go where your heart is you'll never be lonely

If you believe that dreams come true
There's one that's waiting there for you
Cause I believe when i saw you that when you want someone enough
Then they can't escape your love
There is nothing in the world that cannot be
If you believeCaptcha
Liedje Rachael Lampa If You Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If You Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachael Lampa If You Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If You Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.