Brand New Toy


I want a brand new toy
Cos this one is broken
I want a brand new toy
This one is choking
If they catch your skin
Elevator goes down
You are my favourite sin
In your river I drown
Hey girl what you're doin' tonight
Should I come over and break your heart
All over this town
My reputation has failed
But if you carry a cross now baby
I guess you're gonna get nailed
I get a knife through my heart
Every time I feel your sweet caress
I'm on my knees to the blessed virgin
Every time that you lift your dress
Hey girl what you're doin' tonight
Should I come over and break your heart
I want a brand new toy
If they catch your skin
Elevator goes down
You are my favourite sin
In your river I drown
Hey girl what you're doin' tonight
Should I come over and break your heart
I'll be your brand new toy
I want a brand new toy
You'll be my brand new toyCaptcha
Liedje Rachel Stamp Brand New Toy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brand New Toymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Brand New Toy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brand New Toy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.