Dead Girl


Tell me where are you going?
I wanna go with you
Where I come from there's only one train every hour
And it goes straight to Hell
When I was thirteen years old
I dressed in my girlfriends clothes
All the boys at school wanted to punch me
And all the girls wanted to get in my bed

You found a ring, how do you know
It didn't belong to a dead girl
I'm so bored around here
That I've fallen in love with a dead girl

I'm going where the blood spills baby
These streets are paved with pain
I'm praying for the eve of destruction
Get on the rocket ship but never come back again

You found a ring, how do you know
It didn't belong to a dead girl
I'm so bored around here
That I've fallen in love with a dead girlCaptcha
Liedje Rachel Stamp Dead Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dead Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Dead Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dead Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.