I Got The Worm


I close my eyes to sleep
But sleep don't come around
I am the one who is never alone
I am the one who is not in control
'Cos

I got the worm
I got the worm
I got the worm

The truth don't mean much to me
Since my mind took a ride
Mummy and Daddy think I'm possessed
But all the kids know I am simply obsessed
'Cos

I got the worm
I got the worm
I got the wormCaptcha
Liedje Rachel Stamp I Got The Worm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Got The Wormmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp I Got The Worm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Got The Worm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.